بازدید دکتر ستاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری از غرفه بسا پارس صنعت

جناب آقای دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت بسا پارس صنعت دیدار داشتند و به تشریح دست آورد های دانش محور پرداخته شد.