تماس با ما – دفتر و شرکت

دفتر مرکزی

   آدرس: تهران، میدان آزادی، اتوبان لشگری، پلاک 31

   تلفن: ۹۱۰۰۸۹۷۷ – ۰۲۱

   فکس: ۹۱۰۰۸۹۷۷ – ۰۲۱

   کد پستی: ۱۳۹۱۹۵۵۴۱۱

   پست الکترونیک: info@bpsanat.com

دفتر کارخانه

   آدرس: کیلومتر ۳۰ام قزوین، جاده تاکستان، صنعت ششم، شرکت بسا پارس صنعت.

   تلفن: ۳۵۲۲۸۸۶۶ – ۰۲۸

   فکس: ۳۵۲۳۰۷۱۵ – ۰۲۸

   پست الکترونیک: infofactory@bpsanat.com

دفتر پارک علم و فناوری

   آدرس: قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، کیلومتر دوم جاده باراجین، پارک علم و فناوری امام خمینی (ره).

   تلفن: ۳۳۶۵۰۸۱۹ – ۰۲۸