توربو شارژر

با توجه به رويكرد شركت مبنی بر ايجاد دانش فنی و توليد قطعات دارای سطح تكنولوژی بالا و با توجه به نياز كشور برای همسو نمودن صنايع با پيشرفتهای علمي و فناوری روز دنیا، راه اندازی خط مونتاژ توربوشارژر در دستور كار اين شركت مي باشد. مهمترين ويژگي اين قطعه ایجاد امكان كوچك سازی (Downsizing) موتور است، با اين مفهوم كه دارای مشخصات عملكردی (توان و گشتاور) بالاتری معادل با يك موتور با حجم بالاتر از خود می باشد.

در توربو شارژر، گازهای خروجی اتلافی موتور برای به گردش در آوردن توربين بكار گرفته می شود. از طريق گردش كمپرسور كه متصل به محور توربين می باشد هوای مورد نياز برای احتراق با چگالی بيشتر به درون سيلندر ها فرستاده می شوند. افزايش جرم هوای ورودی توام با سوخت بيشتر بوده كه در نهايت سبب افزايش گشتاور و توان موتور می گردد.

برخی از مهمترین ویژگی های این قطعه عبارت است از:

  • فرايندهای ريخته گری و تلرانس های ساخت بسيار دقيق.
  • دمای عملکردی بالا (بيش از ۹۰۰ درجه سانتيگراد).
  • سرعت دوران كاركرد بالا (بيش از ۲۰۰ هزار دور در دقيقه).
  • بالانس ديناميكی بسيار دقيق.
  • لزوم خنك كاری از طريق آب و روغن توامان.
  • لزوم حفظ تميزی روغن با توجه به تلرانس های دقيق و حساسيت قطعه.
  • طراحی خاص برای لوله های ورودی و خروجی آب و روغن.

با توجه به تاييديه های مرتبط در خصوص عملكرد اين مجموعه، اين شركت به عنوان اولين تامين كننده مجموعه توربو شارژر و قطعات متعلقه موتورهای بنزينی و ديزلی برای گروه صنعتی ايران خودرو به شماره می رود.