رویدادها و اخبار

به یاری خداوند منان در تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت بهمراه هفتمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران بصورت همزمان در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد.

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴