شرکت بسا پارس صنعت

توربو شارژر
ماژول روغن
پمپ هیدرولیک فرمان

 

اولین تولید کننده توربو شارژر و قطعات منفصله در ایران و پیشرو در ساخت قطعات پیشرفته موتوری

در این راستا برای تولید قطعه پیشرفته توربو شارژر با شرکت kratzer آلمان جهت راه اندازی اتاق تست گرم توربوشارژر قرارداد همکاری و انتقال دانش فنی منعقد گردیده تا شرکت بسا پارس صنعت به عنوان تنها مرجع تائید استاندارد این قطعه در کشور شود. با ایجاد این زیر ساخت امکان توسعه انواع توربو شارژر در کشور فراهم گردیده است.