ماژول روغن موتور ملی (EF7)

مجموعه کنترل کننده شرایط روغن یکی از مجموعه های مهم در موتور ملی EF7 می باشد. این مجموعه شامل خنک کن دمای روغن (Oil Cooler)، پمپ آب (Water Pump)، فیلتر روغن و سنسور روغن می باشد. این مجموعه با سطح فناوری بسیار خوبی طراحی و ساخته شده است.

قطعه ماژول روغن بعنوان يك مجموعه پيچيده كه بر روي موتورهای روز دنيا نصب و بكار گرفته می شوند دارای وظايف زير ميباشد:

  • پمپاژ آب به داخل بدنه موتور
  • فيلتراسيون روغن
  • خنك كردن روغن بوسيله آب
  • ارسال اطلاعات فشار روغن به صفحه نمايش گر (IP)

مجومه ماژول روغن از قطعات زير مجموعه ای تشكيل شده است كه شامل قطعات آلومينيومی، پلاستيكی، فلزی، انواع فنر، قطعات استاندارد مانند پيچ و پين و قطعات خاص مانند خنك كن روغن و فيلتر روغن می باشد.

تعدادی از اين قطعات توليد داخل و تعدادی از خارج كشور تامين می گردد و خودكفايی كامل اين مجموعه در دستور كار اين شركت قرار داشته و در سالهاي آتی محقق خواهند شد.

فرآيند های خط مونتاژ به قرار زير می باشد:

  • مونتاژ و بررسی صحت عملكرد مجموعه فلوتی لوله مركزی، فيلتر روغن، سنسور روغن
  • مونتاژ و بررسي صحت عملكرد مجموعه شير يكطرفه روغن
  • مونتاژ و بررسی عملكرد مجموعه شير برگشت روغن
  • مونتاژ و بررسي صحت عملكرد مجموعه پمپ آب و پولی
  • مونتاژ و بررسی صحت عملكرد خنك كن روغن
  • كنترل كيفی نهايی مجموعه

اين شركت مفتخر است تامين اين قطعه را قبلا توسط يك شركت اروپايی انجام می شد و به علت وجود تحريم های بين المللی تامين و توليد موتور ملی را كه با تهديدی جدی مواجه كرده بود، داخل سازی كرده و با كيفيتی مشابه و كاهش قيمت نسبت به نمونه خارجی، در جهت خودكفايی بيشتر ايران عزيزمان گامی مثبت بردارد.

اين شركت موفق شده است مجموعه ماژول روغن توليدی را پس از انجام آزمون های دوام و عملكردي موتوري و موفقيت در اخذ تاييديه كيفي ايران خودرو، هم اكنون بر روي موتور ملي EF7 مونتاژ نماید.

قطعات زير مجموعه:

۱- کولر روغن:

اين قطعه يک مبدل حرارتی بوده و وظيفه آن کنترل و تعديل دمای روغن موتور می باشد. در اين قطعه يک لايه در ميان آب و روغن در مجاورت يکديگر عبور کرده و دماي روغن تحت کنترل قرار گرفته و دماي آن کاهش می یابد.

۲- سنسور روغن:

سنسور روغن وظيفه کنترل فشار روغن در ماژول روغن را بعهده دارد و با عملکرد يک شير کنترل، فشار را تحت کنترل قرار می دهد.

۳- فيلتر روغن:

فيلتر روغن وظيفه فيلتراسيون روغن را بعهده دارد، فيلتر دارای منافذ و سوراخ هاي ريزی می باشد که روغن پس از پمپاژ توسط پمپ روغن از فيلتر عبور کرده و ذرات و ناخالصی های روغن را جذب می نمايد.