پمپ آب موتور ملی (EF7)

پمپ آب موتور ملی EF7 یکی از بخشهای مجموعه پودمان روغن (Oil Module) است که توسط شرکت بسا پارس صنعت ساخته شده و بر روی  مجموعه ماژول روغن مونتاژ می شود.

استفاده از واتر پمپ با راندمان بالا به ازاي محدوديت های طراحی، وزن كم و هزينه پایين از جمله توانمندی های اين مجموعه به شمار می رود كه باعث گرديده است اين شركت نيز در زمره سازندگان موفق اين قطعه محسوب گردد.

كيفيت بالای توليد اين محصول نيز مطلوب استفاده جهت سازندگان خودرو از جمله ايران خودرو بوده و اولين محصول اين شركت با علامت تجاری BPS نيز بر روی خودروی سمند با موتورملی EF7 روانه بازار گرديده است.

استفاده از تكنولوژی روز جهان شامل:

  • ابزار و فيكسچرهای دقيق به منظور كنترل اقلام ورودی.
  • فيكسچرهای كنترلی بين ايستگاهی جهت كنترل پارامترهای مونتاژ ميانی.
  • خطوط مونتاژ هوشمند همراه با كنترل تلرانس های توليدی قطعات زيرمجموعه و اندازه گيري كنترل فرآيند آماری.
  • دستگاه های نشتی سنجی همراه با قابليت كنترل ٪۱۰۰ رديابی از طريق سيستم باركدينگ.

با اين توانمندی ميتوان در صورت نياز جهت بروز آوری عملكرد قطعات توليد شده، متناسب با تغييرات ايجاد شده در سيستم خنك كاری موتور احتراق داخلي اقدام نمود. دستگاه های عملكردی موجود در خط توليد نيز دارای قابليت بررسی صحت عملكرد قطعات زير مجموعه ها بر اساس مدارک مهندسی مدنظر مشتريان می باشد.

اين مجموعه توانسته است تمامي آزمون های عملكردی و دوام شركت ايران خودرو را با موفقيت پشت سر نهاده و به عنوان يک محصول با كيفيت بالا در ميان ديگر توليدات اين شركت بدرخشد.

پس از توليد موفق واترپمپ EF7 ، واترپمپ XU7 نيز در برنامه توليد اين شرکت قرار گرفت و از آنجا که خط واترپمپ EF7 خطی Flexible طراحی شده بود و همچنين از اهداف توليد اين قطعه کاهش هزينه ها و کاهش قيمت تمام شده بود لذا توليد بر اساس استفاده از خط مشترک انجام گرفت و خط توليد هوشمند موجود با حداقل تغييرات به خط توليد XU7 تجهيز گرديد که اين قابليت باعث حداقل تغييرات از نظر زمان و اجرای پروژه، تجهيز و تعويض سريع خط و کاهش هزينه تمام شده محصول جديد گرديد.